Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Ziņas 

30.07.2009

Grāmatām samazināts PVN

Ar 2009. gada 1. augustu stājas spēkā grozījumi MK noteikumos, kas nosaka samazinātas PVN likmes piemērošanu oriģinālliteratūras un mācību izdevumiem.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.807
Rīgā 2009.gada 21.jūlijā (prot. Nr.49 48.§)
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
4.panta 7.2daļu, 8.panta 4.4 un piekto daļu, 12.panta 1.2daļu un 36.pantu
 
1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 191.nr.; 2007, 193.nr.; 2008, 202.nr.; 2009, 25.nr.) grozījumu un papildināt noteikumus ar 125.1, 125.2 , 125.3 un 125.4 punktu šādā redakcijā:
"125.1 Likuma 6.2 panta 5.1 punkta izpratnē par oriģinālliteratūras izdevumu uzskata literāru darbu (daiļliteratūra, bērnu literatūra, zinātniskā un populārzinātniskā literatūra, uzziņu literatūra, reliģiskā literatūra, memuārliteratūra) un tā tulkojumu.
125.2 Likuma 6.2 panta 5.1 punktu piemēro visu veidu fiziskā formātā izdotu mācību literatūras izdevumu un oriģinālliteratūras izdevumu piegādei iekšzemē.
125.3 Likuma 6.2 panta 5.1 punktu nepiemēro elektroniski veiktai mācību literatūras un oriģinālliteratūras izdevumu piegādei.
125.4 Latvijas Nacionālā bibliotēka pēc Valsts ieņēmumu dienesta piepra­sījuma sniedz atzinumu par izdevuma atbilstību mācību literatūras statusam, kā arī par oriģinālliteratūras izdevumu atbilstību šo noteikumu 125.1 punktam."
2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.augustā.
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Finanšu ministrs E.Repše
 
Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.augustu.
Publicēti „Latvijas Vēstnesis”, 30.07.2009. 120 (4106) >Dokumenti>Ministru kabineta noteikumi