Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Ziņas 

29.10.2013

Paziņojums presei

LPUA izsaka protestu par VARAM paziņojumu presei

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA) ar izbrīnu un neizpratni uztver VARAM preses sekretāres Maijas Pētermanes vakar sniegto informāciju aģentūrai LETA, ka VARAM diskusijās ar poligrāfijas nozares pārstāvjiem esot panākts kompromiss par dabas resursa nodokļa apmēru reklāmas materiāliem.
Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, kas pārstāv Latvijas iespiedindustrijas intereses, kategoriski iestājas arī pret VARAM uz otro lasījumu Saeimā sagatavotajiem Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem, un nekāda vienošanās par DRN nodokļa piemērošanu reklāmas izdevumiem un vēl jo vairāk – par kādu konkrētu nodokļa apmēru – ar poligrāfijas nozares pārstāvjiem nav panākta.
LPUA ir sagatavojusi un iesniegusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai savus priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Mūsu iesniegtie priekšlikumi paredz:
 1) ieviest nodokli jebkura veida reklāmai, kā tas tiek darīts, piemēram, Zviedrijā, jo nodokļa piemērošana vienam reklāmas un informācijas nesēja veidam diskriminē vienu atsevišķu reklāmas tirgus segmentu, radot tam nevienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā pret citiem reklāmas veidiem (reklāma elektroniskajā vidē, TV, radio, vides reklāma u.c.). Samērīga nodokļa piemērošana visa veida reklāmai ļautu ievērojami palielināt valsts budžeta ieņēmumus, nenodarot jūtamu kaitējumu uzņēmējdarbības videi.
2) cīņā pret pastkastīšu piesārņošanu ar neadresētiem reklāmas iespieddarbiem iesakām ieviest sistēmu, kas paredz iedzīvotāju tiesības atteikties no neadresētas reklāmas ar uzlīmju uz pastkastītēm palīdzību, kā tas tiek veiksmīgi īstenots daudzās Eiropas valstīs.
LPUA pārstāvji ir vairākkārt tikušies ar VARAM pārstāvjiem, lai apspriestu likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu likumā”, un šajās tikšanās reizēs guvuši pārliecību, ka ministrijas pārstāvji neizprot plānotā DRN ietekmi uz tautsaimniecību un viņiem nav priekšstata par to, kā notiks un cik izmaksās minētā nodokļa administrēšana, kā arī par to, ar kādiem kontroles mehānismiem būs iespējams nodrošināt likuma ievērošanu.
Asociācija ir iepazinusies ar citu Eiropas valstu (tai skaitā Dānijas, kuras līdzīga, bet daudzkārt mazāku DRN likmi paredzoša, likuma ieviešana ir apturēta līdz tā izvērtēšanai Eiropas Komisijā) pieredzi dažādu vides nodokļu piemērošanā, konsultējusies ar juristiem un Eiropas Drukas un mēdiju konfederāciju INTERGRAF, kuras dalīborganizācija ir LPUA, tāpēc pilnīgi pamati uzskatām, ka VARAM izstrādātais likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” arī ar tā sagatavotajiem grozījumiem uz otro lasījumu Saeimā joprojām ir vienu reklāmas un uzņēmējdarbības veidu klaji diskriminējošs un pārkāpj starptautiski atzīto vides nodokļu piemērošanas pamatprincipu „produktiem ar vienādu ietekmi uz vidi ir jāpiemēro vienāda nodokļu likme”.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem argumentiem, esam lūguši Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju noraidīt VARAM ierosinātos „Grozījumus Dabas resursu likumā”, kas paredz DRN piemērošanu reklāmas iespieddarbiem.
Tā kā savu viedokli neesam mainījuši un neesam snieguši VARAM nekādu apliecinājumu, ka piekrītam viņu uz otro lasījumu Saeimā sagatavotajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļu likumā, lūdzam VARAM preses sekretāri atsaukt 2013. gada 28. oktobrī aģentūrai LETA sniegto nepatieso informāciju, ka „diskusijās ar poligrāfijas nozares pārstāvjiem ir panākts kompromiss par dabas resursa nodokļa apmēru reklāmas materiāliem”.
 
Ar cieņu
 
LPUA valdes vārdā
Ieva Bečere, LPUA izpilddirektore