Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Ziņas 

07.11.2013

UZVARA IR MŪSU!

Apsveicam visu iespiedindustrijas saimi ar ārkārtīgi nopietnu uzvaru! Domājam, ka mūsu nozarē nebūs neviena, kas nezinātu, ka šī gada vasarā VARAM, mēģinā­dams papildināt savu budžetu, klusiņām uzsāka izstrādāt likumprojektu par Dabas resursa nodokļa pie­mē­rošanu drukātajiem reklāmas izdevumiem ļoti lielā apjomā. Mums visiem, protams, nav jāskaidro, ar kādu kolapsu tas draudēja nozarei.

 
Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija uzsāka aktīvu izskaidrošanas darbu un cīņu pret šādu ierēdniecisko patvaļu. Jāatzīst, ka vairāk nekā divus mēnešus ilgusī cīņa pret birokrātisko mašinēriju bija ļoti grūta un prasīja daudz laika, enerģijas un nervu. Paldies visiem, kas iesaistījās nozarei lab­vē­līga risinājuma izstrādē un palīdzēja to izcīnīt. Vislielākā pateicība jāizsaka LPUA valdes priekš­sē­dim Visvaldim Trokšam, kurš centās skaidrot šāda nodokļa bezjēdzību un negatīvo ietekmi uz nozari un sabiedrību gan deputātiem, gan dažāda līmeņa ierēdņiem, gan sabiedrībai, kaut bieži vien šķita, ka tā ir Dona Kihota cīņa ar vējdzirnavām. Paldies visiem pārējiem, kas veica „melno darbu aiz­ku­lisēs” – Jurim Sīlim, Ilmāram Lipskim, Mārim Matrevicam, Igoram Švānam, Vilnim Vikmanim, Jānim Vil­nī­tim, Ģirtam Valpēterim, Vadimam Koroļovam, Guntim Vucenam, Ievai Ābelei, Aleksan­dram Smoguļukovam, Janīnai Blūmai – bez viņu līdzdalības daudzas lietas būtu grūtākas vai pat neiespējamas! Pateicību pelnījuši arī tie, kas ar savu ieinteresētību un atbalstu palīdzēja uzturēt možu garu un ticību pozitīvam iznākumam. Pārliecinājāmies, ka bija vērts kļūt par Intergraf biedriem, jo mūsu Eiropas organizācija tiešām daudz palīdzēja gan ar atbalstu, gan ar padomiem.
 
Cīkstēšanās ar VARAM ar visai mainīgiem panākumiem nemitīgi turpinājās no augusta beigām līdz pat budžeta pieņemšanai 6.novembrī.. Lielākoties tā norisinājās plašākai sabiedrībai nemanāmi, un par to liecināja tikai ik pa brīdim manāmie paziņojumi presē un internetā. Pēc valsts budžeta apstiprinā­šanas 1. lasījumā (DRN izmaiņas gāja budžeta paketē), jau sāka likties, ka cīņa ir zaudēta. Tomēr fināla cēliens norisinājās pagājušajā nedēļā, kad, budžetu apspriežot 2. lasījumā, Saeimas  Budžeta un finanšu komisija VARAM ierosinājumu aplikt reklāmas iespieddarbus ar DRN noraidīja. Lai arī valdība tos atkārtoti atbalstīja otrreiz, tomēr 5. oktobrī Budžeta komisija grozījumus noraidīja atkārtoti. Par to, cik smagi nāca šī noraidījuma panākšana, liecina 5. oktobra sēdes ilgums (Visvaldis budžeta komisijas sēdē pavadīja 7 stundas!) un „gandrīz eksministra” E.Sprūdža demaršs pret Saeimas budžeta komisijas „balagānu”, ar ko katrs var iepazīties www.varam.gov.lv.  Neskatoties uz šo pēdējo ministra izmisīgo soli ietekmēt Saeimas deputātus, 6. novembra sēdē Saeima, balsojot par nākamā gada valsts budžetu, ierosinājumu par reklāmas iespieddarbu aplikšanu ar DRN noraidīja.
 
AR TO ARĪ VISUS APSVEICAM!
Ļoti reti asociācijas biedri, biežāk – nebiedri – jautā, kāds labums ir no kopābūšanas un dalības asociācijā? Asociācijas mērķis nav sekmēt katra personīgo biznesu, un tas vispār mūsu statūtos ir aizliegts. Organizācijas ikdienas darbs varbūt nav tik ļoti manāms, bet tomēr – ja mēs nebūtu kopā sapulcējušies pirms nu jau 16 gadiem un uzturējuši savu kopspēku, vai mēs šajā cīņa būtu uzvarējuši? Noteikti – NĒ!
 
Šī nu laikam ir reize, kad varam sarēķināt, cik izdevīga ir bijusi biedru naudas inves­tīcija kopor­ga­nizācijā (pat, ja neņemam vērā neko citu šajos gados paveikto), pret postu, ko šāds nesa­mē­rīgs no­dok­lis nodarītu uzņēmumiem. Šis ir labs piemērs tam, ko var paveikt kopīgiem spēkiem, un vien­laikus – aicinājums pievienoties. Uzvaru baudīsim visi, arī tie, kas reklāmas mate­riā­lus nedrukā, jo nodokļa ieviešana neizbēgami novesti pie tirgus pārdales, audzētu pakalpojumu un materiālu cenas utt. Protams, ir jāapzinās ka šī mūsu uzvara ir īslaicīga. Pilnīgi skaidrs, ka tādi mēģinājumi atkārtosies, tāpēc mums jāturpina strādāt kopā ar citām ieinteresētajām darba devēju organizācijām un jābūt gataviem nākt klajā ar saviem priekšlikumiem.
 
Pie viena sveicot visus Latvijas poligrāfijas 425. jubilejas gadā (ja kāds nezina – 1588. gadā Rīgā tika nodrukāti pirmie iespieddarbi),
 
Latvijas poligrāfiķu saimes vārdā iniciatīvas DRUKAS DIENA darba grupa:
 Ieva Bečere, Uldis Cerbulis, Artis Ērglis un Daiga Zvaigzne
 
P.S. Latvijas Pasts ir izdevis par godu drukas jubilejai pastmarku „Grāmatu drukai Latvijā – 425”. Tā vēl nopērkama pasta nodaļās.