Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Ziņas 

25.10.2011

Informācija par ESF projekta "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana" realizāciju

Līdz 2011. gada 25. oktobrim projekta ietvaros ir parakstīti līgumi ar poligrāfijas un iepakojuma nozares uzņēmumiem, – sadarbības partneriem – sagatavota dokumentācija, mācību plāni un īstenotas apmācības šādos kursos:

·        CFA apmācības Rīgas Biznesa skolā – 3 apmācāmie;

·        datordizaina un fotodizaina apmācības SIA „Digital Guru” – 42 apmācāmie;

·        svešvalodu apmācības SIA „Baltic Media” – 63 apmācāmie;

·        datormācības AS „Datorzinību centrs” – 23 apmācāmie;

·        ražošanas inženierzinības un vadība kursi „Krāsu vadība no sagatavošanas līdz drukai”, „Tehniskā konsultēšana”, „Locīšanas inženierzinības un pēcapstrādes procesu vadība” – 60 apmācāmie.

Par īstenotajām apmācībām ir sagatavots un iesniegts LIAA starpposma un progresa pārskats par veiktajām apmācībām, pieprasot ES līdzfinansējumu LVL 29 523,59 apmērā.

Šobrīd jau uzsāktas „Poligrāfijas un iepakojuma nozaru darbinieku apmācības specifiskā datoru lietošanas jomā”. Septembra beigās noskaidroti uzvarētāji iepirkumiem „Poligrāfijas un iepakojuma nozaru darbinieku apmācības grāmatvedības un finanšu jomā”, „Poligrāfijas un iepakojuma nozaru darbinieku apmācības biznesa vadības jomā”, „Poligrāfijas un iepakojuma nozaru darbinieku apmācības projektu vadības jomā” un „Poligrāfijas un iepakojuma nozaru darbinieku apmācības mārketinga un tirdzniecības jomā”.

18. oktobrī tika pieņemts lēmums par apmācību sniedzēja izvēli „Poligrāfijas un iepakojuma nozaru darbinieku apmācības poligrāfijas un izdevējdarbības jomā”. Šīs nozares uzņēmumu darbiniekiem tik ļoti nepieciešamās mācības tiks uzsāktas 2011. gada novembra pirmajā pusē.