Izglītība

Iespiedindustrija ir Latvijas kultūrtelpas vecākā un lielākā radošā industrija. Strādāt tajā nozīmē būt ikdienas saskarē ar mākslu, datortehniku un jaunākajām ražošanas tehnoloģijām un, sekojot industrijas attīstībai, nemitīgi papildināt zināšanas. Piedāvājam informāciju par izglītības iespējām nozarē.

Profesionālā
izglītība

Poligrāfijas ražošanas tehniķus, poligrāfijas iekārtu tehniķus un iespieddarbu noformējuma tehniķus sagatavo Rīgas Valsts tehnikuma  Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa.

Komunikācijas (grafikas) dizaina profesionālās izglītības programmas var apgūt:

rvt izglītība

Tālākizglītība

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim īsteno nodarbināto apmācību projektu “Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares produktivitātes un inovāciju veicināšanas pasākumi” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/008), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajām tālākizglītības programmām www.macibaspieaugusajiem.lv