Par mums

Apvienojoties drukas uzņēmumiem, iekārtu un materiālu piegādātājiem un nozares izglītības iestādēm biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija”, dibināta 1997. gada 18. aprīlī. Asociācija pārstāv nozares un savu biedru intereses valsts un starptautiskā mērogā un popularizē Latvijas iespiedindustriju kā modernu, augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu, kultūru un izglītību veicinošu uzņēmējdarbību. Asociācijas dalībuzņēmumi ražo daudzveidīgu iespiedprodukciju, vairāk nekā 80% no tās tiek eksportēti.

Partneri

Valde un revīzijas komisija

LPA ir Eiropas Drukas un mediju federācijas INTERGRAF, organizācijas ClimateCalc, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Iepakojuma asociācijas biedre un aktīvi piedalās šo organizāciju darbā.

Visvaldis Trokša

Valdes priekšsēdētājs, LPA pārstāvis Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomē

Roberts Vasiļevskis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Māris Matrevics

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, konsultatīvās padomes vadītājs

Valdes locekļi

Janīna Blūma

Valdes locekle, LPA pārstāve INTERGRAF valdē

Artis Ērglis

Valdes loceklis, LPA pārstāvis Kultūras ministrijas Literatūras un grāmatniecības padomē

Uldis Cerbulis

Valdes loceklis

Ivars Upmalis

Valdes loceklis

Ervīns Lasmanis

Valdes loceklis

Revīzijas komisija

Dagnija Vanaga

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja

Valdis Jirgens

Revīzijas komisijas loceklis

Izpilddirektore

Ieva Bečere

Izpilddirektore, Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja

Konsultatīvā padome

LPA Konsultatīvās padomes eksperti strīdu gadījumos novērtē iespieddarbu kvalitāti un sniedz atzinumus par to atbilstību standartu mērķvērtībām, konsultē publiskā un privātā sektora iepirkumu nolikumu sastādīšanā un konkursu rezultātu izvērtēšanā. Padomes ekspertu darbu apmaksā prasījuma iesniedzējs. Konsultatīvo padomi vada LPA valdes priekšsēdētāja vietnieks Māris Matrevics, darbu koordinē izpilddirektore Ieva Bečere.

Kontaktinformācija:
+371 29491355
ieva@lpua.lv