Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Ziņas 

22.08.2012

LPUA īsteno projektu Latvijas Poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija turpina īstenot projektu „Latvijas Poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana” (īstenošanas līguma Nr. L-APA-10-0028), darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” ietvaros.  Projekta ietvaros  poligrāfijas un iepakojuma nozares uzņēmumi paaugstina darbinieku kvalifikāciju dažādās jomās.
Lai turpinātu veiksmīgu projekta īstenošanu, atbilstoši partneru vēlmēm tika sagatavota iepirkuma procedūra „Poligrāfijas un iepakojuma nozaru darbinieku apmācības poligrāfijas un izdevējdarbības (545 02) jomā” (id. Nr. LPUA - 10/2012), 02.08.2012. un noslēgts līgums nr.SF/VII/02082012 ar iepirkuma procedūras uzvarētāju – SIA „Stone Willow and partners” par kopējo līguma summu LVL 124 172.62 LVL. Iepirkuma procedūras rezultātā uzņēmumiem būs iespēja apmācīt poligrāfijas un izdevējdarbības speciālistus darbam ar poligrāfijas iekārtu ražotāju Heidelberg, Komori, u.c. izgatavotajām iekārtām.