Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Konsultatīvā padome LPUA Konsultatīvā padome izskata strīdus jautājumus, veic ekspertīzes un sniedz atzinumus par iespieddarbu izpildes kvalitāti, konsultē dažādu valsts un pašvaldību konkursu nolikumu izstrādi un piedalās to izvērtēšanā, pēc LR IUB uzaicinājuma nozīmē ekspertus, kuri piedalās IUB sēdēs, sadarbojas ar Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centru, konsultējot profesionālās apmācības programmu sagatavošanu.

 

LPUA Konsultatīvās padomes vadītājs ir Juris Sīlis (Jelgavas tipogrāfija).

Konsultatīvās padomes darbu koordinē LPUA izpilddirektore Ieva Bečere (tālr.: 67282447, e-pasts: ieva@lpua.lv).

 

LPUA Konsultatīvās padomes eksperti

 

Svetlana Gumennaja, Diāna Brauča - Preses nams Baltic

Dagnija Vanaga - Poligrāfijas infocentrs

Artis Ērglis - McĀbols

Jānis Ozoliņš, Tatjana Ščadilova, Viktors Borisovs - VG Kvadra Pak

Uldis Cerbulis, Valdis Zavoločko - Heidelberg Latvija

Arvīds Andersons - manroland Baltics

Paulis Zabarovskis - Poligrāfijas grupa Mūkusala

Guntis Vītols - ColorSYS Baltic

Ieva Bečere - LPUA

Inga Poļevska - Talsu tipogrāfija

Guna Ciemleja - Talsu tipogrāfija, LZP eksperts ekonomikā un vadībzinātnēs

Iluta Blodziņa-Buračevska - Sigloch-Kolbus Baltics

Ieva Jurgevica, Ārija Čerpinska - RVT Poligrāfijas centrs

Jānis Skujenieks - Luksofors

Bruno Vrubļevskis

Andris Apels

Modris Bičevskis

Kristīne Janmere - Gandrs

Ritma  Upīte - Poligrāfists

Ilze Zvirgzdiņa - Madonas poligrāfists

Ints Kalniņš, Nikolajs Belovs - Livonia print

Juris Sīlis, Juris Valdmanis, Marģers Žagata - Jelgavas tipogrāfija

Gundega Sproģe - Poligrāfijas apgāds

Viktors Turlais - Antalis

Juris Hoijers - Liepājas papīrs