Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Par mums 

 

                             

 

Biedrība „Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” (LPUA) dibināta 1997. gada 18. aprīlī, sabiedrisko organizāciju reģistrā tā reģistrēta 1997. gada 27. maijā, bet biedrību un nodibinājumu reģistrā – 2004. gada 13. septembrī. Pašlaik asociācijā apvienojušās 46 juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar poligrāfijas nozari: iespiedprodukcijas ražošanu, poligrāfijas iekārtu un materiālu tirdzniecību, nozares profesionālo un tālākizglītību.

Asociācija kopš 1998. gada izdod nozares žurnālu „Iespiedgrafika”. Tas iznāk četras reizes gadā un ir domāts profesionālai auditorijai – poligrāfijas, izdevējdarbības un reklāmas nozarē strādājošiem.

Par stabilu tradīciju ir kļuvuši ikgadējie jūlija mēnesī notiekošie poligrāfijas nozares darbinieku sporta svētki.
No 1998. gada LPUA ir Latvijas Iepakojuma asociācijas goda biedre.

No 2006. gada LPUA ir Latvijas Darba devēju konfederācijas dalīborganizācija.

No 2008. gada LPUA ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas asociētā dalīborganizācija.

 
Mērķi
 • - Pārstāvēt asociācijas biedru kopīgās intereses,
 • - sekmēt poligrāfijas nozares attīstību Latvijā,
 • - radīt iespiedindustrijai labvēlīgu sabiedrisko domu,
 • - veicināt poligrāfijas nozares izglītību valstī.
 
Uzdevumi
 • - Apvienot nozares uzņēmumus kopīgai darbībai aktuālu nozares jautājumu risināšanā.
 • - Sekmēt likumdošanai, Latvijas valsts un poligrāfijas nozares interesēm atbilstoša iespiedprodukcijas tirgus veidošanu, sagatavojot priekšlikumus likumdošanas,   standartizācijas un citos jautājumos poligrāfijas jomā.
 • - Pārstāvēt dalīborganizācijas attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, dažādām Latvijas un ārvalstu organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem.
 • - Sadarboties ar Latvijas un starptautiskām organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst LPUA mērķiem un uzdevumiem.
 • - Aizstāvēt poligrāfijas nozares un atsevišķu uzņēmumu likumīgās ekonomiskās un juridiskās intereses.
 • - Popularizēt poligrāfijas nozari.
 • - Veicināt nozares profesionālo un tālākizglītību.
 • - Pieaicinot ekspertus, objektīvi izskatīt nozarē radušos strīdus jautājumus.
扑鱼 JDB电子 isb电子 WG棋牌 KA电子 扑鱼