PPPP noteikumi

Apstiprināti ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas kopsapulces 2008. gada 8. maija lēmumu un tiek rekomendēti izmantošanai poligrāfijas nozarē valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā.