Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu “Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares produktivitātes un inovāciju veicināšanas pasākumi” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/008) , programmas 1.2.2.1. “Atbalsts nodarbināto apmācībām” ietvaros. Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa – komersanti. ERAF atbalsta intensitāte: Lielajiem komersantiem: 30-50% Vidējiem komersantiem: 60% Mazajiem komersantiem: 70% […]

PPPP noteikumi

Apstiprināti ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas kopsapulces 2008. gada 8. maija lēmumu un tiek rekomendēti izmantošanai poligrāfijas nozarē valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā. Lejupielādēt

Intergraf konference iepakojuma ražotājiem

2023. gada 9. un 10. martā Briselē Eiropas Drukas industrijas asociācija Intergraf rīko Eiropas iepakojuma tirgum veltītu conferenci “Shaping the Future with Packaging”, kurā uzstāsies ievērojami nozares zinātnieki, vides, dizaina un marketinga speciālisti. Informācija un pieteikšanās: https://www.intergraf.eu/events/shaping-the-future-with-print/shaping-the-future-with-packaging-2023 Atgādinām, ka Latvijas Poligrāfijas asociācijas biedri konferencei var reģistrēties, izmantojot Intergraf dalīborganizācijām piedāvāto atlaidi.