Statistika

Iespiedindustrijas finanšu un saimnieciskās situācijas rādītāji. Lejupielādēt

PPPP noteikumi

Apstiprināti ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas kopsapulces 2008. gada 8. maija lēmumu un tiek rekomendēti izmantošanai poligrāfijas nozarē valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā. Lejupielādēt